A Ferences Világi Rend Lelki Napja volt a templomunkban.
Az esti 6 órai szentmisét ez alkalomból
Varga László
kaposvári püspök úr
celebrálta.