A plébánia levéltára 1722-től napjainkig őriz keresztelési, házassági és halotti anyakönyveket.

Anyakönyvekbe betekinteni – a személyiségi jogok védelme érdekében – csak az 1895-ös évig, az állami anyakönyvezés megindulásáig lehetséges. Bármiféle iratot a levéltárból kivinni tilos.

A plébánia levéltárában történő kutatáshoz névre szóló és a kutatási témát megjelölő engedélyt kell kérni a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hatóságtól:

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
Levélcím: 6301 Kalocsa, Pf.: 29.
Tel.: 78/462-166, 78/465-279, 30/468-5617
Fax: 78/462-166/130