Ráczné Bartos Violetta
hivatalvezető
Gyöngyösi Róbert
hitoktató
Csukorné Rácz Aranka
hitoktató
Fudala Erika
hitoktató
Nánainé Kovács Orsolya
hitoktató
Sáfránné Jászberényi Márta
hitoktató
dr. Kosóczki Tamás
kántor
Hodován Péterné
sekrestyés
Szántó Erzsébet
sekrestyés
Ozsváth Gyula
kertész-gondnok