Az első gyónásról és szentáldozásról: az első gyónás és szentáldozás – és ahol szükséges, a keresztség – felvételére a felkészítés a plébániánkon kétéves ciklusban történik. Ennek rendes ideje az általános iskola második és harmadik osztálya, amit a szentségek felvétele követ a negyedik osztály tavaszi félévében. A szentségek felvételének alapfeltétele: 

  • a hittanórákon való rendszeres részvétel, valamint 
  • a vasárnapi szentmiséken való részvétel. 

A szentmisék látogatásához készítettünk egy szentmisenaplót, amelyet az adott szentmisét bemutató pappal, vagy más hivatalos személlyel kérjük aláíratni a szentmisék után. A szentmiséken való rendszeres részvételt a második osztályosok számára ajánljuk, a harmadik osztályosok esetében pedig ez is feltétele a szentség felvételének.Felnőttek esetében elsőáldozásra és szentgyónásra hittanulás (és -gyakorlás) után, egyéni megbeszélés szerint van lehetőség.