1998. április 24.-től havonta 2 alkalommal, a 2. és 4. hét csütörtökön tartjuk 1 – 1,5 órás összejövetelünket imával, beszélgetéssel, énekkel. Közbenjáró / engesztelő imánkat minden alkalommal konkrétan megnevezett szándékra végezzük. Szeretünk énekelni részben a Hozsannából, részben a karizmatikus énekeket a „sárga könyvből”. Létszámunk általában 8-10 fő, az egész város területéről vannak tagjaink, de a központ kezdettől fogva a Belvárosi Plébánia illetve templom.

Az imaórák szokásos menete a következő:

  1. Bevezető ének: Szentlélek – hívás
  2. Dicsőítés, imaszándék megnevezése.
  3. Dicsőítő ének
  4. Zsolozsma – esti dicséret a napi zsolozsmának megfelelően.
  5. Ének.
  6. Szentírás: a vasárnapi Evangélium felolvasása,majd az Adoremus füzetből, az Új Ember vagy Keresztény Élet Újságból a hozzáírt kommentár meghallgatása, átelmélkedése. Ezután mindenki hozzáfűzi saját gondolatait vagy fohászait.
  7. Ezt követően megbeszéljük egyéni problémáinkat /ha ilyen adódik/ és az Úr elé visszük, kérve az Ő segítségét. Hálát adunk a megélt örömökért.
  8. Végül a Szűzanya közbenjárását kérve elénekelünk egy Mária éneket.

Bővebb információt kaphatnak a csoport működésével kapcsolatban a plébániánk elérhetőségein.