A bajai Szent Mónika imaközösség a Baja-Belvárosi Római Katolikus Plébánia imacsoportja.

Vállalt küldetésünk, napi karizmánk az ima – gyermekeink keresztény katolikus hitének megerősítéséért .

Lelki vezetőnk Binszki József plébános úr, aki lelkipásztori segítséggel koordinálja csoportunkat, segít éves programjaink kialakításában, havi találkozásaink népszerűsítésében és a találkozóink programjainak előkészítésében. Segíti a más plébániai közösségekkel való együttműködésünket, bevonja csoportunkat a plébánia eseményeibe. Odaadó munkájával és gyakori részvételével havi összejöveteleinken erősíti az édesanyákban, nagymamákban a közösségi élet és az édesanyai küldetésünk fontosságát és hangsúlyozza az anyai, nagyanyai vallásos szerep értékét a család számára.

A bajai Szent Mónika imaközösség 1995 óta minden hónap első keddi napján tartja összejövetelét a belvárosi plébánia közösségi termében. A közös imádságokkal és a lélekformáló, tájékoztató előadásokon való részvételünket követően az esti szentmisét közösségünk élő és elhunyt tagjaiért, családjainkért és gyermekeinkért ajánljuk fel.

Napi vállalt imánkat, otthon mondjuk el a hét minden napján. Heti rendszerességgel a keddi napokon az esti mise előtt végzett rózsafűzér imádkozását követően templomunkban hangzik el fohászunk Szent Mónikához.

Aktívan részt veszünk egyházközösségünk életében.

Csoportunk örömmel utazik az éves regionális és országos Szent Mónika találkozókra, ahol a szentmisével, a tanúságtételek meghallgatásával és a közös imákkal nemcsak az összetartozás érzését hozzuk haza, de megérezzük a közös ima katartikus erejét és élményét.

Szeretettel várunk imaközösségünkbe minden gyermekéért, unokájáért és dédunokájáért imádkozó, vagy imádkozni vágyó édesanyát, nagymamát, kismamát.

Bővebben olvashat a Szent Mónika Közösségről a: www.szentmonika.hu honlapon.

Bővebb információt kaphatnak a csoport működésével kapcsolatban