Mennyei Atyánk,
Minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai/édesapai hivatást adtad, hálát adok Neked, és áldom szent Nevedet.

Úr Jézus! 
Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya/édesapa lehessek.

Szentlélek Úristen
erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szûnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni.

Segíts minket Urunk,
– hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
Segíts minket Urunk,
– hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
Segíts minket Urunk,
– hogy figyelemmel kísérjük gyermekeink jellembeli fejlődését, és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
Segíts minket Urunk,
– hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák.
Segíts minket Urunk,
– hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz, és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.
Segíts minket Urunk,
– hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.
Segíts minket Urunk,
– hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
Segíts minket Urunk,
– hogy ha az élet útvesztőiben egyik, vagy másik gyermekünk megrendülne hitében, és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
Segíts minket Urunk,
– hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
Segíts minket Urunk,
– hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is.
Segíts minket Urunk,
– hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon és unokáink is erősödjenek hitükben.
Segíts minket Urunk,
– hogy amikor más édesanyákkal / édesapákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a közösségünkhöz való tartozás vágyát.
– különösen könyörgök a mai napon a ………….. gyermekekért.

Könyörögjünk! Szűz Mária, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát. Úr Jézus, add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségednek az egész örökkévalóságon át.   Ámen.