A Szent Három Nap az elcsendesedés, együttérzés, az imádság és a belső átélés három napja a keresztény ember számára! Ezeken a napokon tartózkodjunk a hangos-zajos történésektől, eseményektől, a túlzottan evilági dolgoktól! Helyette törekedjünk igazi lelki elmélyülésre!

Nagycsütörtök:
reggel 8 órakor Rózsafüzér ima a templomban
este 6 órakor az Utolsó Vacsora emlékmiséje
Szentmise után virrasztó imaóra a templomban,
az Olajfák-hegyi eseményekre emlékezve

Nagypéntek:
reggel 8 órakor Rózsafüzér ima a templomban
de. 9 órakor keresztút a templomban
Este 6 órakor szertartások Jézus szenvedésének emlékére
(igeliturgia a Passióval, hódolat a kereszt előtt, áldozási szertartás)

Nagypéntek szigorú böjti nap. E napon húsételt nem fogyasztunk 14 éves kortól.
Továbbá 18-60 év között csak háromszor étkezünk, és csak egyszer jóllakásig.
A betegség fölmentési ok lehet a böjti szigor alól, a hústilalom azonban akkor is kötelez.          
A böjtünk által is legyünk együtt a szenvedő Krisztussal!

Nagyszombat:
reggel 8 órakor Rózsafüzér ima a templomban
– reggel 8-tól este fél 7-ig lehetőség Szentsír-látogatásra a templomban
– reggel 8-tól 12 óráig gyónási lehetőség a templomban
Este 7 órakor Húsvéti Vigília (feltámadási ünnepség)
(tűzszentelés, fényünnepség, igeliturgia, vízszentelés, szentmiseáldozat – föltámadási körmenet!)

HÚSVÉTVASÁRNAP:
– de. ¾ 8 órakor ÜNNEPI SZENTMISE
– 9 órakor ÜNNEPI NAGYMISE
– ½ 11 órakor NÉMET NYELVŰ MISE
– este 6 órakor ÜNNEPI SZENTMISE

Húsvéthétfőn szintén vasárnapi miserendet tartunk!
(A húsvéthétfői misék NEM HELYETTESÍTIK a Húsvét vasárnapi szentmisén való részvételt!)

Lelkiekben gazdag Szent Három Napot és Kegyelemteljes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Baja-Belvárosi Plébánia

Binszki József plébános