Felnőtt keresztelésre van lehetőség minimum 1 éves katekumenátus után. Jelentkezni a plébánián lehet.Gyermekkeresztelés:

  • ha a mi plébániánk területén laknak a szülők, legalább 1 hónappal korábban jelentkezzenek a plébánián (nagyszülők bejelentését információnak tekintjük). A keresztszülők számára igazolást szükséges beszerezni a keresztszülők lakóhelye szerinti plébániától arról, hogy keresztszülői tisztségre alkalmas.
  • ha nem a mi területünkön laknak a szülők, a keresztelést előzőleg velünk megbeszélve a területileg illetékes plébániáról hozzanak magukkal keresztelési engedélyt. A keresztszülők számára ebben az esetben is szükséges igazolás a keresztszülők lakóhelye szerinti plébániáról.
  • az általános iskolás korú gyermekek keresztelésre való felkészítése a hitoktató feladata. A részleteket vele kell megbeszélni.

A keresztelőnek természetesen anyagi vonzata nincsen.Egyéb problémáikkal, pl. elváltak a szülők, csak polgári esküvő, stb. keressék fel bizalommal a plébánia hivatalt vagy a plébánia papjait.Amennyiben a mi területünkön lakik és máshol szeretne kereszteltetni, úgy keresztelési engedélyt adunk, melyet a Plébánián lehet kérni, ha minden feltétel adott.

Keresztszülő – bérmaszülő – házassági tanú