Keresztút

Kedves Testvérek!
A keresztút elvégzése a templomban most nem lehetséges,
de az otthonainkban is megtehetjük pl. ezt a keresztút videót nézve, hallgatva:

A keresztút hivatalos ideje 17:15 óra.
Jó lenne, ha mindenki ebben az időpontban imádkozná végig, mert akkor virtuálisan olyan, mintha együtt végeznénk!
Persze, máskor is lehet!

A nagyböjti péntekek böjti napok.
Ezeken húsételt nem veszünk magunkhoz, de más lemondásokkal is emlékezzünk meg Jézus szenvedésének napjáról!

Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepe

139. Zsoltár – részlet

“… Te alkottad veséimet, anyám méhében te szőtted a testem. Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos minden műved. Lelkem ismered a legmélyéig, létem soha nem volt rejtve előtted. Amikor a homályban keletkeztem, és a föld mélyén elindult életem, szemed már látta tetteimet, s könyvedben mind felírta őket. Meghatároztad napjaimat, mielőtt még egy is megjelent belőlük. Terveid, Uram, felfoghatatlanok, s milyen tömérdek a számuk! Ha megszámlálnám: több, mint a homokszem, s ha végére érnék, az csak kezdet volna …”

Életigenlő ima

Istenünk! Te vagy az élet Ura és Teremtője. Azzal a kiváltsággal áldottad meg az embereket, hogy új életet adhatnak a világnak! Szívünkbe ültetted a vágyat, hogy tápláljuk és óvjuk az életet, minden szakaszában!
Szent megbízatásként fogadom ezeket az ajándékokat. A Szentlélek erejével segíts, hogy hirdessem az élet értékét. Adj bölcsességet és bátorságot, hogy nyíltan szóljak és védelmezzem az életet.
Adj együttérző szívet, hogy szeretettel álljak tanácsaimmal azok mellé, akik elutasítanák az életnek ezt az ajándékát, amely a Te képmásodnak és hasonlóságodnak tükröződése bennünk.
Boldogságos Szűz Mária, Gyümölcsoltó Boldogasszony! Te szabadon és szolgálatkész szeretettel mondtál IGENT az Atya akaratára, hogy a Szentlélek közreműködésével világra hozzad Jézust. Példáddal és közbenjárásoddal segíts minket IGENT mondani az emberi élet ajándékára! Ámen.

Nagyböjt 4. vasárnapja

OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből
Dávidot Izrael királyává kenik.
Az Úr így szólt Sámuelhez: „Töltsd meg szarudat olajjal és kelj útra. Menj el Izájhoz Betlehembe, mert fiai közül szemeltem ki a királyt.”
Amikor megérkezett, s meglátta Eliábot, azt gondolta: „Nos, itt áll az Úr előtt az ő fölkentje.” Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: „Ne a külsejét és magas termetét nézd, mert hisz elvetettem. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.”
Izáj így bemutatta Sámuelnek hét fiát, de Sámuel így szólt Izájhoz: „Ezeket nem választotta ki az Úr.” Aztán Sámuel megkérdezte Izájt: „Mind itt vannak fiaid?” „A legkisebb nincs itt – válaszolta –, a nyájat őrzi.” Sámuel erre meghagyta Izájnak: „Küldj el valakit, keresse meg, mert addig nem ülünk az áldozati lakomához, amíg nincs itt.” Izáj elküldött érte. Vörös volt, nyílt tekintetű és szép termetű. Az Úr így szólt: „Rajta, kend föl, mert ő azt” Erre Sámuel fogta az olajosszarut, és fölkente testvérei körében. Attól a naptól eltöltötte Dávidot az Úr lelke.
Ez az Isten igéje.
1Sám 16,1b.6-7.10-13a

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Támadj fel holtodból, és Krisztus rád ragyog.
Testvéreim!
Ti, akik egykor sötétség voltatok, most világosság vagytok az Úrban. Éljetek hát úgy, mint a fény fiai! A világosság gyümölcse csupa jóság, igazság, egyenesség. Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddő cselekedeteiben, inkább ítéljétek el azokat. Amit ugyanis a bűnösök titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen.
Amit feltárunk, arra fény derül, és amire fény derült, az maga is fény. Ezért mondják:
Ébredj, ki alszol, támadj fel holtodból, és Krisztus rád ragyog!
Ez az Isten igéje.
Ef 5,8-14

Evangélium és szentbeszéd

Gyerekeknek Felnőtteknek

Keresztút

Kedves Testvérek!
A keresztút elvégzése a templomban most nem lehetséges,
de az otthonainkban is megtehetjük pl. >>ennek<< a mintának alapján.
A hivatalos ideje ¼ 6 óra. Jó lenne, ha mindenki ebben az időpontban imádkozná végig, mert akkor virtuálisan olyan, mintha együtt végeznénk!
Persze, máskor is lehet!

A nagyböjti péntekek böjti napok.
Ezeken húsételt nem veszünk magunkhoz, de más lemondásokkal is emlékezzünk meg Jézus szenvedésének napjáról!

Szülőknek és Hittanosainknak!

Kedves Szülők, Kedves Tanítványaink, Kedves Gyerekek!

Az alábbi hírek, információk nektek szólnak!

Vasárnapi szentmise

Tudjátok, hogy csaknem minden vasárnap a 9 órai szentmisén előre hívlak benneteket a templomban, és először veletek beszéljük meg, mit is üzen a napi evangéliummal Jézus!
A vasárnapi szentmisék a templomban most nem lehetségesek. Minden vasárnap küldök azonban nektek továbbra is gondolatokat, tanításokat Jézustól – itt a honlapunkon!
Kérem, nézzétek, olvassátok! Beszélgessetek róluk otthon a családban!
Az első rész – most vasárnapra – hamarosan érkezik…


Pénteki keresztút

Most pénteken a templomi keresztutat veletek, tehát gyerekekkel szerettük volna végezni!
Helyette mellékelek >>itt<< egy gyermek keresztutat. Március 20-án, pénteken az otthonainkban elvégezhetjük! A hivatalos ideje ¼ 6 óra. Jó lenne, ha mindenki ebben az időpontban imádkozná végig, mert akkor virtuálisan olyan, mintha együtt végeznénk! Persze, máskor is lehet!


Információk eseményekről

Kedves Bérmálandók! A bérmálási vizsga március 28-án elmarad. Valamilyen formában később pótoljuk. A Pünkösdre tervezett bérmálást – reméljük – meg tudjuk tartani majd!

Kedves Negyedikesek! A Virágvasárnapra tervezett elsőgyónás elmarad. Így a kezesek felkérése sem szükséges! Az elsőáldozást – reméljük – a rendes idejében meg tudjuk majd tartani. Az elsőgyónás ez esetben közvetlenül előtte lesz! A keresztlevelek (vagy keresztelési emléklapok) begyűjtését azonban – a lehetőségekhez mérten – kérjük, hiszen azok az elsőáldozáshoz is szükségesek! Teljesen jó, ha digitálisan külditek el, de dátum, pecsét és aláírás legyen rajta!

Kedves Ministránsok! Valószínűleg a közös húsvéti vacsoránk is el fog maradni. Pedig tudom, hogy minden évben nagyon várjátok! De sebaj! Majd később pótoljuk!

Nem szomorkodunk! A Jóisten most is velünk van! Próbatételt adott nekünk! Vigyázzunk, hogy a próbát erős lélekkel, hittel, reménnyel, szeretettel álljuk! Figyeljünk családtagjainkra, szeretteinkre!

Szeretettel:

Józsi atya